Polska-Platforma Technologiczna BSL23 września 2014 zostało podpisane Porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych. Sygnatariuszami Porozumienia jest 17 podmiotów naukowych i przemysłowych zainteresowanych rozwojem technologii w zakresie szeroko rozumianych systemów bezzałogowych.
 
 
 
 
 
 
Lista sygnatariuszy:
 
1.WB Electronics S.A.
2.PIT-RADWAR S.A.
3.VIGO System S.A.
4.Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
5.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
6.Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego
7.Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
8.Instytut Lotnictwa
9.Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
10.Politechnikę Warszawską
11.Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
12.Flytronic Sp. z o.o.
13.Politechniką Łódzką
14.Politechniką Gdańską
15.Politechniką Poznańską
16.Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej 
17.Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. 
 
Członkowie Platformy stanowią silną reprezentację tworzącego się sektora technologicznego związanego z systemami bezzałogowymi. Liderem Platformy została ożarowska spółka WB Electronics S.A. 
Celem nowopowstałej Platformy jest rozwijanie systemów bezzałogowych oraz technologii stanowiących ich krytyczne elementy składowe. Członkowie inicjatywy postawili sobie za główne zadanie, zaprojektowanie i wyprodukowanie demonstratorów technologii w następujących klasach:
 
- bezzałogowy system powietrzny klasy MALE (ang. Medium Altitude Long Endurance),
- bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej krótkiego zasięgu,
- bezzałogowy system powietrzny klasy VTOL (ang. Vertical Take-off and Landing),
- bezzałogowy system morski,
- bezzałogowy system lądowy.
 
Siłą Platformy jest fakt, iż kluczowe rozwiązania techniczne wchodzące w skład wymienionych demonstratorów mogą być współdzielone pomiędzy systemami. W rezultacie możliwe będzie mocne zoptymalizowanie wysiłku poszczególnych uczestników, tak aby konkretna technologia mogła być zastosowana w możliwie dużej liczbie rozwiązań końcowych. Zrzeszone podmioty będą projektować i produkować takie rozwiązania, jak:
 
- systemy awioniki,
- systemy łączności bezprzewodowej,
- sensory awioniczne,
- sensory obserwacyjne (kamery, kamery termowizyjne, radary, systemy rozpoznania radioelektronicznego, systemy detekcji skażeń),
- platformy bezzałogowe,
- napędy platform bezzałogowych,
- systemy logistyki i wsparcia technicznego.
 
Członkowie Platformy są również świadomi silnego ogranicznika rozwoju systemów bezzałogowych w Polsce, tj. stanu ustawodawstwa. Dlatego duża część wysiłku zostanie skierowana również na przygotowanie stosownych procedur legislacyjnych, które w wyniku pozwolą na usystematyzowanie użytkowania tego typu systemów w świecie pozawojskowym (gdzie tego typu uregulowania bądź to nie mają zastosowania, bądź stan obecny umożliwia wykorzystanie SBZ). 
 
Najbliższym wspólnym działaniem Platformy jest wykreowanie badawczego programu sektorowego wspólnie z NCBiR mającego na celu otwarcie ścieżki dla projektów dotyczących systemów bezzałogowych o przeznaczeniu cywilnym. 
Zainteresowanie wynikami prac Platformy wyraziła m.in. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego skupiająca większość służb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.